Objektif Kualiti Pengimejan Diagnostik

 

Memberi perkhidmatan diagnosis dan rawatan kepada pelanggan.

Memberi perkhidmatan yang berkualiti, selamat dan efisien kepada pelanggan.

Meminimumkan dos radiasi yang diterima oleh pesakit dan mengamalkan prinsip ALARA ( As Low As Reasonably Achievable).

Untuk meningkatkan kualiti dan memperkembangkan perkhidmatan diagnostik MDUUM selaras dengan wawasan universiti.

uum icon mygov msc mampu myideas myline tourism krste sirim