Objektif

 

OBJEKTIF MDUUM

  • Untuk menjana kewangan sesuai dengan tarafnya sebagai sebuah Strategic Business Unit (SBU).
  • Untuk menjadi pusat diagnostik dalam semua aspek perubatan.
  • Untuk menjadi pusat perkhidmatan perubatan yang disegani.

 

KHUSUS :

  • Menjana kewangan dan menjadikan UUM self sufficient selaras dengan perancangan strategik universiti dan saranan negara.
  • Menaikkan taraf perkhidmatan Unit Makmal Perubatan dan Unit Pengimejan Diagnostik.
  • Pemangkin kepada penubuhan Pusat Perubatan Pakar.

 

UMUM :

  • Mencapai kecemerlangan perkhidmatan kesihatan.
  • Mewujudkan masyarakat yang sihat serta produktif melalui perkhidmatan diagnostik yang komprehensif dan berkualiti.

uum icon mygov msc mampu myideas myline tourism krste sirim